Secure Folios

PHOTOS

2-Round Robin 2

  • RR2D10B-0002.JPG
  • 8/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 10 - BMW ORACLE Racing

RR2D10B-0002.JPG

  • RR2D10B-0007.JPG
  • 8/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 10 - BMW ORACLE Racing

RR2D10B-0007.JPG

  • RR2D10B-0016.JPG
  • 8/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 10 - BMW ORACLE Racing

RR2D10B-0016.JPG

  • RR2D10B-0020.JPG
  • 8/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 10 - BMW ORACLE Racing

RR2D10B-0020.JPG

  • RR2D10B-0022.JPG
  • 8/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 10 - BMW ORACLE Racing

RR2D10B-0022.JPG

  • RR2D10B-0037.JPG
  • 8/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 10 - BMW ORACLE Racing

RR2D10B-0037.JPG

  • RR2D10B-0046.JPG
  • 8/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 10 - BMW ORACLE Racing

RR2D10B-0046.JPG

  • RR2D10B-0051.JPG
  • 8/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 10 - BMW ORACLE Racing

RR2D10B-0051.JPG

  • RR2D10B-0053.JPG
  • 8/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 10 - BMW ORACLE Racing

RR2D10B-0053.JPG

  • RR2D10B-0058.JPG
  • 8/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 10 - BMW ORACLE Racing

RR2D10B-0058.JPG

  • RR2D10B-0059.JPG
  • 8/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 10 - BMW ORACLE Racing

RR2D10B-0059.JPG

  • RR2D10B-0064.JPG
  • 8/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 10 - BMW ORACLE Racing

RR2D10B-0064.JPG

  • RR2D10B-0068.JPG
  • 8/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 10 - BMW ORACLE Racing

RR2D10B-0068.JPG

  • RR2D10B-0071.JPG
  • 8/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 10 - BMW ORACLE Racing

RR2D10B-0071.JPG

  • RR2D10B-0080.JPG
  • 8/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 10 - BMW ORACLE Racing

RR2D10B-0080.JPG

  • RR2D10B-0092.JPG
  • 8/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 10 - BMW ORACLE Racing

RR2D10B-0092.JPG

  • RR2D10B-0094.JPG
  • 8/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 10 - BMW ORACLE Racing

RR2D10B-0094.JPG

  • RR2D10B-0101.JPG
  • 8/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 10 - BMW ORACLE Racing

RR2D10B-0101.JPG

  • RR2D10B-0110.JPG
  • 8/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 10 - BMW ORACLE Racing

RR2D10B-0110.JPG

  • RR2D10B-0113.JPG
  • 8/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 10 - BMW ORACLE Racing

RR2D10B-0113.JPG

  • RR2D10B-0117.JPG
  • 8/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 10 - BMW ORACLE Racing

RR2D10B-0117.JPG

  • RR2D10B-0119.JPG
  • 8/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 10 - BMW ORACLE Racing

RR2D10B-0119.JPG

  • RR2D10B-0122.JPG
  • 8/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 10 - BMW ORACLE Racing

RR2D10B-0122.JPG

  • RR2D10E_0001.JPG
  • 8/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 10 - BMW ORACLE Racing

RR2D10E_0001.JPG

  • RR2D10E_0002.JPG
  • 8/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 10 - BMW ORACLE Racing

RR2D10E_0002.JPG

  • RR2D10E_0004.JPG
  • 8/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 10 - BMW ORACLE Racing

RR2D10E_0004.JPG

  • RR2D10E_0007.JPG
  • 8/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 10 - BMW ORACLE Racing

RR2D10E_0007.JPG

  • RR2D10E_0009.JPG
  • 8/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 10 - BMW ORACLE Racing

RR2D10E_0009.JPG

  • RR2D10E_0010.jpg
  • 8/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 10 - BMW ORACLE Racing

RR2D10E_0010.jpg

  • RR2D10E_0014.JPG
  • 8/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 10 - BMW ORACLE Racing

RR2D10E_0014.JPG

  • RR2D10E_0016.JPG
  • 8/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 10 - BMW ORACLE Racing

RR2D10E_0016.JPG

  • RR2D10E_0020.jpg
  • 8/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 10 - BMW ORACLE Racing

RR2D10E_0020.jpg

  • RR2D10E_0023.JPG
  • 8/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 10 - BMW ORACLE Racing

RR2D10E_0023.JPG

  • RR2D10E_0027.JPG
  • 8/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 10 - BMW ORACLE Racing

RR2D10E_0027.JPG

  • RR2D10E_0044.JPG
  • 8/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 10 - BMW ORACLE Racing

RR2D10E_0044.JPG

  • RR2D10E_0051.JPG
  • 8/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 10 - BMW ORACLE Racing

RR2D10E_0051.JPG

  • RR2D10E_0053.JPG
  • 8/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 10 - BMW ORACLE Racing

RR2D10E_0053.JPG

  • RR2D10E_0058.JPG
  • 8/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 10 - BMW ORACLE Racing

RR2D10E_0058.JPG

  • RR2D10E_0063.JPG
  • 8/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 10 - BMW ORACLE Racing

RR2D10E_0063.JPG

  • RR2D11A_0001.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 10 - BMW ORACLE Racing

RR2D11A_0001.JPG

  • RR2D11A_0003.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 10 - BMW ORACLE Racing

RR2D11A_0003.JPG

  • RR2D11A_0010.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 10 - BMW ORACLE Racing

RR2D11A_0010.JPG

  • RR2D11A_0022.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 10 - BMW ORACLE Racing

RR2D11A_0022.JPG

  • RR2D11A_0033.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 10 - BMW ORACLE Racing

RR2D11A_0033.JPG

  • RR2D11B_0003.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0003.JPG

  • RR2D11B_0005.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0005.JPG

  • RR2D11B_0010.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0010.JPG

  • RR2D11B_0013.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0013.JPG

  • RR2D11B_0014.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0014.JPG

  • RR2D11B_0016.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0016.JPG

  • RR2D11B_0017.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0017.JPG

  • RR2D11B_0019.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0019.JPG

  • RR2D11B_0022.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0022.JPG

  • RR2D11B_0033.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0033.JPG

  • RR2D11B_0035.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0035.JPG

  • RR2D11B_0036.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0036.JPG

  • RR2D11B_0037.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0037.JPG

  • RR2D11B_0038.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0038.JPG

  • RR2D11B_0040.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0040.JPG

  • RR2D11B_0042.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0042.JPG

  • RR2D11B_0043.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0043.JPG

  • RR2D11B_0046.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0046.JPG

  • RR2D11B_0047.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0047.JPG

  • RR2D11B_0052.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0052.JPG

  • RR2D11B_0056.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0056.JPG

  • RR2D11B_0058.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0058.JPG

  • RR2D11B_0061.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0061.JPG

  • RR2D11B_0064.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0064.JPG

  • RR2D11B_0066.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0066.JPG

  • RR2D11B_0068.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0068.JPG

  • RR2D11B_0076.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0076.JPG

  • RR2D11B_0079.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0079.JPG

  • RR2D11B_0080.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0080.JPG

  • RR2D11B_0085.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0085.JPG

  • RR2D11B_0087.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0087.JPG

  • RR2D11B_0089.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0089.JPG

  • RR2D11B_0092.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0092.JPG

  • RR2D11B_0093.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0093.JPG

  • RR2D11B_0094.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0094.JPG

  • RR2D11B_0095.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0095.JPG

  • RR2D11B_0096.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0096.JPG

  • RR2D11B_0101.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0101.JPG

  • RR2D11B_0104.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0104.JPG

  • RR2D11B_0106.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0106.JPG

  • RR2D11B_0110.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0110.JPG

  • RR2D11B_0112.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0112.JPG

  • RR2D11B_0113.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0113.JPG

  • RR2D11B_0115.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0115.JPG

  • RR2D11B_0116.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0116.JPG

  • RR2D11B_0119.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0119.JPG

  • RR2D11B_0123.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0123.JPG

  • RR2D11B_0127.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0127.JPG

  • RR2D11B_0128.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0128.JPG

  • RR2D11B_0129.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0129.JPG

  • RR2D11B_0131.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0131.JPG

  • RR2D11B_0132.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0132.JPG

  • RR2D11B_0133.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0133.JPG

  • RR2D11B_0135.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0135.JPG

  • RR2D11B_0136.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0136.JPG

  • RR2D11B_0138.JPG
  • 09/05/2007-Valencia (Spain)- 32nd America's Cup - Louis Vuitton Cup - RR2 - Day 11 - BMW ORACLE Racing

RR2D11B_0138.JPG

By continuing browsing this website, you accept the use of cookies.
Learn more. I agree